نظرات مشتریان انفورماتیک پارسه

مهندس محمدی معاف | تهران

مهندس مرادی | آذربایجان شرقی | تبریز

مهندس امهار | تهران

مهندس ابطحی پور | اصفهان | خمینی شهر

مهندس ماکنالی | خوزستان | اندیمشک | قسمت اول​

مهندس ماکنالی | خوزستان | اندیمشک | قسمت دوم

مهندس محمدی | همدان | ملایر

مهندس ذوقی | خراسان رضوی | مشهد

مهندس آذرشب | تهران

مهندس وفادار | خوزستان | رام هرمز

مهندس اصحابی | آذربایجان غربی | مهاباد

مهندس مولود زاده | آذربایجان غربی | نقده

مهندس غفوری نژاد | خراسان رضوی | مشهد

مهندس مرادی | آذربایجان غربی | ارومیه

مهندس جوادی | گیلان | سنگر

مهندس بچاری | خوزستان | خرمشهر M1902

مهندس شهریاری | هرمزگان | بندر لنگه M1902